Trí Thức Công Luận photo

Trí Thức Công Luận

Sales Lead
Viet Nam

Company Description

Trí Thức & Công Luận Online - Cập nhật những tin tức mới nhất cho bạn đọc về các chủ đề kinh tế, văn hóa, xã hội, công nghệ, khoa học, pháp luật 24h qua. Email [email protected]

Products or Services I Sell

  • 3D Architectural Visualization
  • 3D Rendering
  • Accountant
  • Accounting - CPA

Products or Services I Buy

  • Accounting - Bookkeeping
  • Administrative Assistant
  • Alternative Energy - Solar