Sneaker Daily photo

Sneaker Daily

Sales Lead
Viet Nam

Company Description

Sneaker Daily được tạo ra với sứ mệnh là cầu nối kéo thế giới Sneaker và thời trang đường phố tới gần hơn với cộng đồng những người cùng đam mê tại chính đất nước Việt Nam nơi chúng tôi được sinh ra. Địa chỉ: Hồ Gươm Plaza, 110 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội SĐT: 0948334705 Website: https://sneakerdaily.vn/

Products or Services I Sell

  • 3D Architectural Visualization
  • 3D Character Animation
  • 3D Rendering

Products or Services I Buy

  • ‎Journalist
  • API of Payments Integration in Software.