Krokodili Al photo

Krokodili Al

Networker
Tirana, Albania

My Networking Pitch

Thësi. Një zhvillim shumë i fundit mund të shfaqet përsëri, por ndoshta në një kohë të gabuar. Përveç kësaj, ka më pak të ngjarë të marrësh të dhëna dhe sugjerime më delikate për një zhvillim të vazhdueshëm, veçanërisht kur bëhet fjalë për romancë! Sundimtarët e Zodiakut Secila prej shenjave të zodiakut është e lidhur ngushtë me diellin dhe me një planet të veçantë, i cili konsiderohet të jetë sundimtari i asaj shenje të zodiakut. Ky planet ushtron një ndikim më të fortë mbi një shenjë të cakt

Industry Experience

  • ‎Journalist
  • Blogging
  • Writing- Blog

Personal Interests

  • Blogging
  • Technology
  • Writing