Digital Dentistry photo

Digital Dentistry

Networker
Viet Nam

My Networking Pitch

Đào tạo Digital Marketing dentistry là nơi đào tạo Marketing chuyên nghiệp nhất. Chúng tôi kết hợp phương pháp dạy học online và offline hoàn toàn miễn phí, giúp các bạn học sinh, sinh viên tiếp cận với Digital Marketing một cách dễ dàng và tốt nhất.

Industry Experience

  • Digital Marketing

Personal Interests

  • Business