Xuyên Bang Times photo

Xuyên Bang Times

Networker
Rīga, Latvia

My Networking Pitch

Xuyên Bang Times – Tin tức cho người Việt tại Mỹ với các tin tức mới và kiến thức thường nhật, thông tin đời sống gia đình được cập nhật đều đặn hàng ngày cho cộng đồng người Việt tại Mỹ cũng như kiều bào quốc tế. Xuyên Bang Times là một sản phẩm của công ty TNHH TMDV Xuyên Việt Media. https://xuyenbangtimes.com/

Industry Experience

  • Audiologist
  • Optometrists-Eye Doctor

Personal Interests

  • Arts