Xaydung Lacviet photo

Xaydung Lacviet

Networker
Viet Nam

My Networking Pitch

Công ty Thiết kế xây dựng Lạc Việt một trong những nhà thầu hàng đầu trong việc thiết kế, thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.

Industry Experience

  • Audiologist

Personal Interests

  • Arts