Vi Vu Ho Tay photo

Vi Vu Ho Tay

Sales Lead
Works at vivuhotay
Viet Nam

Company Description

Vi Vu Hồ Tây - Nhà Hàng, Món Ngon Hồ Tây. Ẩm thực Tây Hồ, Hà Nội: món ngon, cà phê, review ăn uống, kinh doanh nhượng quyền,… và các dịch vụ event, lưu trú, tiệc và tổ chức tiệc, booking review #vivuhotay Tây Hồ, Hà Nội 0879722733 http://vivuhotay.com/

Products or Services I Sell

  • Audiologist

Products or Services I Buy

  • Optometrists-Eye Doctor