Tusat Hoaphat photo

Tusat Hoaphat

Sales Lead
Viet Nam

Company Description

Chúng tôi biết rằng có một văn phòng hoàn hảo là vô cùng quan trọng để tạo ra không gian làm việc thoải mái dành cho bạn. Đó là lý do, bạn nên tới Nội Thất Hòa Phát, nơi có những mẫu tủ văn phòng tốt nhất, phù hợp với không gian văn phòng của bạn.

Products or Services I Sell

  • Audiologist

Products or Services I Buy

  • Tight Covers. Architectural Membranes