TranNam Pc photo

TranNam Pc

Sales Lead
Works at TranNamPC
Viet Nam

Company Description

TranNamPC-Máy tính|Laptop|Phụ kiện công nghệ | Thiết Bị Văn Phòng, thiết bị mạng router wifi , bộ phát wifi di động, camera wifi,loa bluetooth , máy trợ giảng , các cáp kết nối Website: http://trannampc.com/

Products or Services I Sell

  • ‎Journalist

Products or Services I Buy

  • 3D Character Animation