Trang Quynh photo

Trang Quynh

Networker
Lao People's Democratic Republic

My Networking Pitch

Giới thiệu phương pháp hỗ trợ điều trị xương khớp đơn giản nhưng an toàn và khá hiệu quả: https://lispharma.vn/blogs/phuong-phap-tu-nhien-ho-tro-dieu-tri-xuong-khop-hieu-qua

Industry Experience

  • Accountant
  • Accounting

Personal Interests

  • Business Development
  • Cooking