Tran V. photo

Tran V.

Relationship
Viet Nam

About Me

Công ty Võ Gia tự hào là đơn vị hàng đầu về các lĩnh vực máy phát điện, Cung cấp, cho thuê máy phát điện và Bảo trì máy phát điện tại Việt Nam. Website: https://mayphatdienvogia.com/

Personal Interests

  • Beer

Industry Experience

  • ‎Journalist

Recent Opportunities For tran Include: