Trada Fx photo

Trada Fx

Networker
Viet Nam

My Networking Pitch

TradaFX - Chuyên trang Thông tin Kiến thức Tài chính & Forex nhanh, chính xác được cập nhật hàng giờ.

Industry Experience

  • Tight Covers. Architectural Membranes
  • ‎Journalist
  • Astrology

Personal Interests

  • Blockchain
  • Blogging
  • Technology