Tra Giam Can Vy Tea photo

Tra Giam Can Vy Tea

Networker
Viet Nam

My Networking Pitch

Trà giảm cân Vy Tea là liệu pháp giảm cân an toàn từ thiên nhiên. Trà Vy Tea được sản xuất bởi công ty Havyco tại Bình Phước, Việt Nam. Tìm hiểu chi tiết tại website: https://vytea.com/

Industry Experience

  • Business Development

Personal Interests

  • Business