Tăng Tung photo

Tăng Tung

Networker
Viet Nam

My Networking Pitch

Sàn giao dịch TMĐT Tung Tăng hướng tới là trở thành kênh thông tin rao vặt và mua bán hàng đầu tại Việt Nam, có khả năng thực hiện những giao dịch mua bán hàng hóa một cách nhanh chóng, hiệu quả và đảm bảo chất lượng, giúp người mua tìm được hàng hóa ưng ý, người bán mau tìm được khách hàng.

Industry Experience

  • Audiologist
  • ‎Journalist
  • Advertising - Radio
  • Affiliate Marketing
  • Animation
  • Author
  • Biohazardous recovery technician

Personal Interests

  • Artificial Intelligence