Thang máy gia đình HN photo

Thang máy gia đình HN

Networker
Viet Nam

My Networking Pitch

"Công ty thang máy Thăng Long Ocean chuyên cung cấp- lắp đặt- sửa chữa-thang máy gia đình chất lượng cao.Thang máy Mitsubishi,Fuji, Montanari ý, thang máy gia đình có diện tích nhỏ phi tiêu chuẩn trên toàn quốc. Điện thoại: 0848521111 Address: Tầng 08 tòa nhà Thông Tấn- Mỹ Đình- Hà Nội Email: [email protected] Website: http://thangmaygiadinhhn.vn/ #thangmaythanglongocean #thanglongocean #thangmaygiadinh #thangmaytaikhach #thangmaymitsubishi #thangmayfuji #dongcothangmay #thangmaygiad

Industry Experience

  • Audiologist
  • Optometrists-Eye Doctor
  • Tight Covers. Architectural Membranes
  • 3D Architectural Visualization
  • 3D Character Animation

Personal Interests

  • Arts