Thủ Thiêm Zeit River photo

Thủ Thiêm Zeit River

Sales Lead
Viet Nam

Company Description

​​Dự án Thủ Thiêm Zeit River là dự án bất động sản mới nhất của tập đoàn GS E&C Hàn Quốc, là tổ hợp không gian sống mang lại sự thoải mái và đẳng cấp. Xem ngay tại thuthiemzeitrivers.com.vn #thuthiemzeitrivers #thu_thiem_zeit_rivers Thủ Thiêm, Quận 2, Hồ Chí Minh Tel : 0708889911

Products or Services I Sell

  • Audiologist

Products or Services I Buy

  • Optometrists-Eye Doctor

Recent Opportunities For Thủ Thiêm Include: