Terminacja Ciąży photo

Terminacja Ciąży

Sales Lead
Czech Republic

Company Description

Terminacja ciąży - co to znaczy? Przerywanie ciąży w Polsce jest legalne, ale bardzo ograniczone. Jest to możliwe tylko w trzech okolicznościach. Do tej pory było to dozwolone, gdy rozwijający się płód miał poważne wady w rozwoju. Poddano to zmianie 22 października. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że terminacja ciąży jest całkowicie niezgodna z obowiązującą Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.

Products or Services I Sell

  • Tight Covers. Architectural Membranes

Products or Services I Buy

  • ‎Journalist