Sylvan Learning photo

Sylvan Learning

Sales Lead
Works at Sylvan Learning
Viet Nam

Company Description

Sylvan Learning đã sở hữu hệ thống 800 trung tâm trên khắp các tiểu bang Mỹ và các quốc gia trên toàn thế giới như Canada, Ả Rập Thống Nhất, Ả Rập Saudi, Guam, Kuwait, Hồng Kông, và Việt Nam. Họ đã dìu dắt và trở thành bệ phóng thành công cho rất nhiều thế hệ trẻ tại Mỹ và các nước. Sylvan Learning Việt Nam bồi đắp nền tảng tiếng Anh cho trẻ từ nhỏ thông qua tương tác sáng tạo, giúp trẻ rèn luyện tư duy trí tuệ, hình thành kỹ năng xã hội và sớm tiếp cận nhiều phần mềm khoa học. 02873003226

Products or Services I Sell

  • Optometrists-Eye Doctor

Products or Services I Buy

  • Audiologist