Sống Khỏe Plus photo

Sống Khỏe Plus

Sales Lead
Viet Nam

Company Description

Sống Khỏe Plus - Blog thông tin sức khỏe và đời sống nơi chia sẻ những kiến thức sức khỏe làm đẹp cho mọi người, vì sức khỏe cộng đồng. Giải đáp những thắc mắc thông tin liên quan đến sức khỏe, làm đẹp, ẩm thực trong cuộc sống Email: [email protected] - Website: https://songkhoeplus.com/

Products or Services I Sell

  • 3D Architectural Visualization
  • 3D Character Animation
  • API of Payments Integration in Software.

Products or Services I Buy

  • 3D Rendering
  • Accountant
  • Accounting - Bookkeeping