Sim Sieu Re photo

Sim Sieu Re

Networker
Viet Nam

My Networking Pitch

Simsieure.vn là một trong những đơn vị cung cấp sim giá rẻ, đẹp lớn nhất toàn quốc, luôn mang đến sự tin cậy cũng như hài lòng cho mọi khách hàng.

Industry Experience

  • Audiologist
  • Tight Covers. Architectural Membranes
  • ‎Journalist
  • 3D Architectural Visualization
  • 3D Character Animation
  • Actor - Voice Talent

Personal Interests

  • Blogging