Sáo Trúc Hoa Long photo

Sáo Trúc Hoa Long

Networker
Viet Nam

My Networking Pitch

Cửa hàng mua bán các loại sáo trúc Việt Nam + dizi Trung Quốc uy tín, chất lượng, giá rẻ. Chia sẻ kiến thức, tài liệu học sáo, cảm âm sáo trúc, beat nhạc miễn phí.

Industry Experience

  • Entertainment

Personal Interests

  • Blogging
  • Business
  • Entertainment