Poaborcji Poaborcji photo

Poaborcji Poaborcji

Networker
Siečiai, Lithuania

My Networking Pitch

Rozmowa na temat wpływu usuwania ciąży na Twoje zdrowie lub płodność wciąż trwa. Pojawia się to z braku rozstrzygających badań, które ustalą, czy aborcja ma jakiekolwiek szkodliwe skutki. Przyczyną sprzecznych raportów jest częściowo fakt, że do tej pory przeprowadzono bardzo niewiele wysokiej jakości badań na ten temat. Większość z nich nie była rygorystycznie zaprojektowana i nie wykorzystywała grup kontrolnych ani losowych.

Industry Experience

  • Audiologist
  • Tight Covers. Architectural Membranes

Personal Interests

  • Artificial Intelligence
  • Arts
  • Realestate

Recent Opportunities For poaborcji Include: