Omas App photo

Omas App

Sales Lead
Works at SOFTONE
Viet Nam

Company Description

OMAS là sản phẩm công nghệ chiến lược của công ty SoftOne , được xây dựng và phát triễn bởi đội ngũ chuyên gia cố vấn nhân sự hàng đầu. Hiểu được tầm quan trọng của yếu tố con người - giá trị cốt lõi để doanh nghiệp bền vững, OMAS đã ngày càng nỗ lực, sáng tạo không ngừng, ứng dụng thông minh để đem đến cho doanh nghiệp những giải pháp công nghệ toàn diện nhất giúp doanh nghiệp vận hành hiệu quả, nâng cao năng suất lao động. Website: https://omas.vn/ Hotline: 028 6684 9119 Email: [email protected]

Products or Services I Sell

  • Employee Performance Software

Products or Services I Buy

  • Human Capital Management Software