Đáo Hạn Ngân hàng photo

Đáo Hạn Ngân hàng

Networker
Viet Nam

My Networking Pitch

Đáo Hạn Ngân Hàng chuyên dịch vụ đáo hạn ngân hàng số 1 việt nam #daohannganhang 72 Võ Văn Kiệt,Phường Nguyễn Thái Bình ,Quận 1, Hồ Chí Minh 0931346386

Industry Experience

  • Tight Covers. Architectural Membranes
  • 3D Character Animation
  • Human Resources

Personal Interests

  • Artificial Intelligence
  • Arts
  • Blogging