Nhungcaunoihay Vetinhban photo

Nhungcaunoihay Vetinhban

Networker
Viet Nam

My Networking Pitch

Ngoài tình yêu, tình thân thì tình bạn là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời. Những câu nói hay về tình bạn sẽ giúp bạn có cái nhìn thấu suốt hơn về mối quan hệ này.  https://glh.vn/nhung-cau-noi-hay-ve-tinh-ban-day-y-nghia/

Industry Experience

  • Tight Covers. Architectural Membranes
  • ‎Journalist
  • 3D Character Animation
  • 3D Rendering
  • 3D Scanning

Personal Interests

  • Blockchain