Nghia La Gi photo

Nghia La Gi

Networker
Viet Nam

My Networking Pitch

Blog nghialagi.org hỏi đáp, định nghĩa, khái niệm, nghĩa là gì, viet tat la j, y nghia https://nghialagi.org/ #nghialagi @nghialagi #nghialagiorg

Industry Experience

  • Audiologist
  • ‎Journalist
  • 3D Rendering

Personal Interests

  • Blogging
  • Business
  • Cars