Đồng Phục Ánh Dương photo

Đồng Phục Ánh Dương

Networker
Viet Nam

My Networking Pitch

Công ty TNHH Đầu Tư Và Thiết Kế Ánh Dương là đơn vị chuyên sản xuất, cung cấp sản phẩm may mặc đồng phục học sinh, sinh viên, nhà hàng, khách sạn, công sở.

Industry Experience

  • ‎Journalist
  • Actor - Voice Talent
  • Actress-Film-Stage

Personal Interests

  • Arts
  • Business
  • Entertainment