Newtel Ca photo

Newtel Ca

Sales Lead
Works at chukysonewtel
Viet Nam

Company Description

"Chữ ký số Newtel-CA Địa chỉ: 136 Đường Phạm Văn Bạch, Phường 15, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam Điện thoại: 097 845 17 72 Website: https://chukysonewtel.com "

Products or Services I Sell

  • Audiologist

Products or Services I Buy

  • 3D Architectural Visualization