Mui Hanquoc photo

Mui Hanquoc

Networker
Viet Nam

My Networking Pitch

Nâng mũi để đẹp, mang tính thẩm mỹ cao cần phải được thực hiện bởi cơ sở chất lượng, uy tín. Đông Á là nơi đảm bảo để bạn lựa chọn và tiến hành.

Industry Experience

  • Tight Covers. Architectural Membranes

Personal Interests

  • Arts