Muabannoihoi Giatuong photo

Muabannoihoi Giatuong

Sales Lead
Thị xã Bến Cát, Viet Nam

Company Description

Nồi hơi đốt vải Gia Tường với thiết kế buồng đốt phụ với nhiên liệu là rác thải công nghiệp để cấp hơi nhiệt sang hệ thống nồi hơi, tạo ra hơi nước bão hoà phục vụ các nhu cầu công nghiệp. Nồi hơi đốt củi và đốt than #muabannoihoi #noi_hoi_dot_vai #noi_hoi_dot_cui #muabannoihoidotcui #mua_ban_noi_hoi_dot_vai #ban_noi_hoi_dot_cui

Products or Services I Sell

  • API of Payments Integration in Software.

Products or Services I Buy

  • Accountant