Màn Rèm Nhựa Pvc photo

Màn Rèm Nhựa Pvc

Sales Lead
Viet Nam

Company Description

Rèm nhựa pvc hay còn gọi là màn nhựa pvc, là sản phẩm nhựa chuyên dùng trong công nghiệp. Chúng tôi đã cung cấp cho hơn 10.000 công trình trên toàn quốc.

Products or Services I Sell

  • 3D Architectural Visualization
  • Alternative Dispute Resolution

Products or Services I Buy

  • Tight Covers. Architectural Membranes