Môi Trường Vĩnh Tâm photo

Môi Trường Vĩnh Tâm

Job Seeker
Viet Nam, Willing to relocate

Professional Bio

Công ty môi trường Vĩnh Tâm chuyên cung cấp các sản phẩm vi sinh môi trường, có chuyên môn và kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực xử lý nước thải sinh hoạt, xử lý nước thải ngành cao su, các ngành công nghiệp, y tế và xử lý nước cấp. Vĩnh Tâm cung cấp giải pháp ứng dụng vi sinh, tối ưu hóa hệ thống máy móc thiết bị, cải tạo, tư vấn, xử lý sự cố, giải pháp xử lý chất thải, https://mtvinhtam.com/ <a href="https://mtvinhtam.com/">https://mtvinhtam.com/</a>

Industry Experience

  • Tight Covers. Architectural Membranes
  • 3D Character Animation

Professional Experience

  • 3D Artist
  • ABAP

Employment Type

  • Part time

Career Level

  • Director

Matters About Job

  • Base Salary