Lucky City Long An photo

Lucky City Long An

Networker
Viet Nam

My Networking Pitch

Cập nhật thông tin, giá bán Lucky City Long An mới nhất 2022. Kèm đánh giá có nên mua Lucky City từ nhóm chuyên gia SaleReal. Địa chỉ: Xã Tân Mỹ - Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An SĐT: 0938.007.778 Email: [email protected] Hagtags: #lucky_city #lucky_city_novaland #lucky_city_long_an #novaland #salereal Website: https://www.srnovaworld.com/lucky-city-long-an/

Industry Experience

  • Optometrists-Eye Doctor
  • Accounting - Controller
  • Actor - Voice Talent Bilingual

Personal Interests

  • Blockchain

Recent Opportunities For Lucky City Include: