Kiến Vàng Việt Nam photo

Kiến Vàng Việt Nam

Networker
Viet Nam

My Networking Pitch

Kiến Vàng Việt Nam - Dịch vụ Chuyển nhà trọn gói Kiến Vàng, Chuyển văn phòng trọn gói giá rẻ tại Hà Nội, đặt Uy tín chuyển nhà, văn phòng lên hàng đầu #Kienvangvietnam #dichvuvanchuyenkienvang #chuyennhatrongoi #dichvuchuyennha #chuyenvanphong #dichvuchuyenvanphong #chuyennhakienvang

Industry Experience

  • Tight Covers. Architectural Membranes

Personal Interests

  • Beer

Recent Opportunities For Kiến Vàng Include: