Kien Thuc Xuat Nhap Khau photo

Kien Thuc Xuat Nhap Khau

Networker
Viet Nam

My Networking Pitch

Kiến Thức Xuất Nhập Khẩu là trang web chuyên chia sẻ những kiến thức về xuất nhập khẩu #kienthucxuatnhapkhau 473 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, TP Hà Nội 0986761177

Industry Experience

  • Audiologist
  • Tight Covers. Architectural Membranes

Personal Interests

  • Beer