Khỏe Plus photo

Khỏe Plus

Sales Lead
Works at Khỏe Plus
Viet Nam

Company Description

Khỏe Plus - Blog Sức khỏe & Đời Sống Nơi chia sẻ những thông tin kiến thức hữu ích trong việc bảo vệ sức khỏe bản thân gia đình và xã hội, kiến thức làm đẹp, các bài thuốc dân gian hay.. Email: [email protected] - Website: https://khoeplus.com.vn

Products or Services I Sell

  • 3D Architectural Visualization
  • 3D Scanning

Products or Services I Buy

  • Audiologist
  • 3D Rendering
  • Accounting