Kalzen Tech photo

Kalzen Tech

Networker
Viet Nam

My Networking Pitch

Kalzen Tech là một channel của Kalzen Media, chuyên cung cấp, tổng hợp và cập nhật cho bạn những tin tức, đánh giá, xu hướng mới nhất về thế giới công nghệ, game, đồ họa, marketing và rất nhiều lĩnh vực ngoài lề khác trong nước và quốc tế. Để hợp tác vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây: Website: https://techkalzen.com Email: [email protected] | [email protected]

Industry Experience

  • Audiologist

Personal Interests

  • Arts