Kỹ Năng Kế Toán photo

Kỹ Năng Kế Toán

Networker
Viet Nam

My Networking Pitch

Kynangketoan Nơi kết nối, sẻ chia tất cả những vấn đề về kiến thức kế toán, kinh nghiệm học kế toán và những phân tích chuyên sâu, chân thật nhất về các địa chỉ đào tạo kế toán hiện hay!

Industry Experience

  • ‎Journalist

Personal Interests

  • Artificial Intelligence