Iot Tuong Lai photo

Iot Tuong Lai

Sales Lead
Works at Iot Tuong Lai
Viet Nam

Company Description

IoT Tương Lai chuyên nhận thiết kế và xây dựng hệ thống IoT giúp quý khách hàng quản lý và vận hành máy móc thiết bị từ xa thông qua mạng internet

Products or Services I Sell

  • Internet
  • Internet - Consulting
  • Internet - Social Media

Products or Services I Buy

  • Internet - Application Development
  • Internet - Mobile Application
  • Internet of Things