Infina Infina photo

Infina Infina

Networker
Viet Nam

My Networking Pitch

Ứng dụng đầu tư và tích lũy dễ sử dụng dành cho mọi người, giúp những nhà đầu tư không chuyên tiếp cận với các sản phẩm đầu tư sinh lời an toàn & hiệu quả chỉ từ 100.000đ

Industry Experience

  • Fintech

Personal Interests

  • Personal Finance

Recent Opportunities For Infina Include: