Điện Lạnh Hưng Phát photo

Điện Lạnh Hưng Phát

Networker
Viet Nam

Industry Experience

  • Technology- Repair

Personal Interests

  • Arts
  • Electronics
  • Startups