Ibongda Live photo

Ibongda Live

Sales Lead
Works at ibongdatv
Viet Nam

Company Description

Kênh ibongda TV, ibongda Live - Sưu tầm nguồn trực tiếp bóng đá mỗi ngày để phục vụ nhóm độc giả yêu bóng đá mà không có cơ hội được xem vì lý do gì đó, chúng tôi là nhóm thành viên hoạt động phi lợi nhuận, phục vụ niềm đam mê cùng trái bóng. Thông tin: Social: https://twitter.com/ibongdatv Địa chỉ nhóm: 63 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội Website: https://ibongda.live/ Email: [email protected]

Products or Services I Sell

  • 3D Architectural Visualization
  • 3D Character Animation

Products or Services I Buy

  • 3D Rendering
  • 3D Scanning
  • API of Payments Integration in Software.