Hot Gamek photo

Hot Gamek

Networker
Viet Nam

My Networking Pitch

HotGameK.Com là web hack game, mod game android miễn phí. Tất cả phiên bản mà chúng tôi chia sẻ đều được sửa đổi và bổ sung tính năng, giúp người chơi có thể vượt qua các level một cách dễ dàng hơn. Website: https://hotgamek.com

Industry Experience

  • 3D Architectural Visualization
  • Actor - Voice Talent Bilingual
  • Ad Agency

Personal Interests

  • Arts
  • Blockchain
  • Business