Tổ Chức Sự Kiện PR Việt photo

Tổ Chức Sự Kiện PR Việt

Networker
Viet Nam

My Networking Pitch

Dịch vụ tổ chức chạy roadshow cho các cửa hàng triển lãm và khai trương các hội nghị và cho thuê nhân sự chay roadshow hay thuê xe đạp của prviet. Treo băng rôn, treo phướn và treo banner trọn gói.

Industry Experience

  • Advertising - Promotional Products

Personal Interests

  • Business