Gốm Minh  Tuấn photo

Gốm Minh Tuấn

Sales Lead
Lao People's Democratic Republic

Company Description

Gốm Minh Tuấn đem đến cho các quý khách hàng sản phẩm chất gốm sứ lượng tốt nhất, đi kèm với đó là thiết kế độc đáo vừa đảm bảo được tính cổ truyền mà song song thể hiện nét đẹp hiện đại.

Products or Services I Sell

  • Audiologist
  • Tight Covers. Architectural Membranes

Products or Services I Buy

  • 3D Architectural Visualization