Giaiphap Doanhnghiep photo

Giaiphap Doanhnghiep

Sales Lead
Works at Fitmar
Rīga, Latvia

Company Description

Công ty giải pháp doanh nghiệp Hà Nội cung cấp Giải Pháp hoá Đơn Điện Tử, Chữ Ký Số, Logistics, Hải Quan,…. Mang đến cho Quý Doanh Nghiệp Giải pháp tối ưu về chi phí, nhân công, thời gian,… Đảm bảo nhanh chóng, chất lượng, an toàn, bảo mật mọi dữ liệu doanh nghiệp

Products or Services I Sell

  • Tight Covers. Architectural Membranes

Products or Services I Buy

  • Optometrists-Eye Doctor