Esperal Poznań photo

Esperal Poznań

Sales Lead
Works at Esperal Poznań
Poznań, Poland

Company Description

Wszywka alkoholowa Esperal Poznań a dokładnie disulfiram w nim zawarty, wpływa na zaburzenie metabolizmu substancji alkoholowych w człowieku. Wyłączony zostaje enzym przekształcający alkohol do przyswajalnej formy. W związku z tym osoba, która wypije alkohol w trakcie trwania terapii esperalem doświadczy okropnych dolegliwości podobnych do zatrucia alkoholem. Terapia awersyjna z użyciem esperalu ma za zadanie zniechęcić do sięgania przez osobę uzależnioną po substancje alkoholowe.

Products or Services I Sell

  • ‎Journalist

Products or Services I Buy

  • 3D Architectural Visualization