Esperal Katowice photo

Esperal Katowice

Sales Lead
Works at Esperal Katowice
Katowice, Poland

Company Description

Wszywka alkoholowa Esperal Katowice a dokładnie disulfiram, który się w nim zawiera, wpływa na zaburzenie rozkładu alkoholu w człowieku. Dlaczego? Wyłączony zostaje enzym, który przekształca alkohol do przyswajalnej formy. W związku z tym osoba, która wypije alkohol podczas terapii esperalem odczuje okropnych dolegliwości zbliżonych do tych co zatrucie alkoholem. Terapia awersyjna z wykorzystaniem esperalu ma za zadanie obrzydzić do sięgania przez osobę z problemem po substancje alkoholowe.

Products or Services I Sell

  • 3D Character Animation

Products or Services I Buy

  • 3D Architectural Visualization