Ebay Real photo

Ebay Real

Networker
Lao People's Democratic Republic

My Networking Pitch

Công ty cổ phần EBAYREAL viết tắt là EBR với triết lý kinh doanh: Tinh nhuệ, Tri ân, An Toàn, Sinh lợi, Địa ốc. Chúng tôi hướng đến môi trường "Đầu tư an toàn hơn" cho khách hàng và CBCNV. Công ty được xây dựng nền tảng thương hiệu với hệ giá trị rất rõ ràng và nhân văn. EBAYREAL định hướng lấy con người làm gốc, lấy tri ân làm cốt lõi và xây dựng giá trị thật, “pháp lý minh bạch hơn” làm nền tảng cho sản phẩm. Liên hệ với chúng tôi qua web: ebayreal.vn

Industry Experience

  • Accounting
  • Software - Enterprise

Personal Interests

  • Business