Dich Vu Song Kim photo

Dich Vu Song Kim

Sales Lead
Works at songkim
Lao People's Democratic Republic

Company Description

"Dịch vụ kế toán trọn gói đc đánh giá là tiện ích cho doanh nghiệp khi bảo đảm đủ 3 yếu tố: đảm bảo lập báo cáo tài chính, sổ sách kế toán chuẩn quy định; Kế toán viên tận tâm và luôn sát sao có hoạt động của doanh nghiệp; giá thành dịch vụ kế toán cạnh tranh. Đây cũng là tiêu chí xuyên suốt khi triển khai dịch vụ kế toán giá rẻ nhưng Luật Song Kim đề ra. Website: https://ketoansongkim.vn/dich-vu-thanh-lap-cong-ty-tai-quan-4

Products or Services I Sell

  • ‎Journalist
  • 3D Character Animation
  • 3D Scanning

Products or Services I Buy

  • 3D Architectural Visualization
  • API of Payments Integration in Software.